Akutt beredskap

Akutte hendelser kan være flom, oversvømmelser, vann i kjellere, ras, snøskred, vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse eller manglende kumlokk, samt forurensning i elver og sjø i kommunen.

Hvem kontakter jeg?

  • I rådhusets ordinære åpningstid, kan du ta kontakt med teknisk Nils Ole Evjen 913 10789 .  
  • Utenom åpningstidene kan du ringe direkte til teknisk vakt, 416 45 070.
  • Om henvendelsen din ikke gjelder en akutt hendelse, kan du melde feil her.

 

Husk at dersom det gjelder lekkasjer i egen bolig, er huseier selv ansvarlig for å kontakte rørlegger.
Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer på kommunale ledninger.