Søke om bevilling for salg eller skjenking av alkohol

I tråd med alkohollovens bestemmelser, skal Rindal kommune bidra til at salg og skjenking av alkohol foregår i kontrollerte og lovlige former.

Gjennom alkoholpolitikken skal kommunen regulere tilgangen til alkohol gjennom å regulere antall salgs- og skjenkebevillinger, og omfanget av alkoholskader skal reguleres gjennom begrenset tilgjengelighet av alkohol. Handels- og servicenæringens behov skal også ivaretas.