Salgsbevilling for alkohol

Søknadsskjema for salgsbevilling for alkohol

 

Salg av øl, rusbrus, vin og brennevin krever kommunal salgsbevilling etter alkoholloven. Det er bare Vinmonopolet som kan selge alkohol som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol.

Virksomheter med salgsbevilling for øl må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak. Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.

Den kan avlegges på kommunehuset og koster kr 400.

Salg og utlevering av øl kan skje fra åpningstidens begynnelse til kl. 20:00 på hverdager unntatt lørdag. På lørdager kan utlevering skje fra åpningstidens begynnelse til kl. 18:00.