Interkommunalt brukerpanel

I interkommunalt brukerpanel finnes det seks personer som har vært eller er brukere av psykisk helse- og rustjeneste.

Kommuner som samarbeider er Oppdal, Rennebu, Røros, Holtdålen, Heim, Midtre Gauldal, Skaun og Rindal.

Brukerpanelet ønsker å få innspill fra deg/dere som er brukere av tjenestene i kommunen. Disse innspillene tar de videre med seg inn på tjenestenivå. Oppgaven til brukerpanelet er å være et bindeledd mellom brukere og kommunen.

De kan ikke hjelpe enkeltpersoner med problemstillinger, men videreformidler disse til tjenesten. Målet med brukerpanelet er å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen både på system- og tjenestenivå.

 

Brukerpanelets arbeidsoppgaver:

  • Brukerpanelet deltar på fire møter for året sammen med psykisk helse- og rustjeneste i de kommunene nevnt ovenfor.
  • De tar imot innspill fra brukere og pårørende av psykisk helse- og rustjeneste i kommunene.
  • På oppdrag fra kommunen gi tilbakemelding i planarbeid.

Når kommunen skal starte med konkrete tiltak som er tenkt iverksatt, som for eksempel kurs, gruppetilbud, ønsker brukerpanelet å være med i startfasen for å bidra med erfaringer og gi tilbakemeldinger fra brukerne. 

 

Gevinster:

  • Tjenesten skal bli bedre tilpasset brukernes behov.
  • Tjenester som vektlegger den enkeltes ressurser.
  • Mer målrettede tjenester.
  • Økt brukermedvirkning i tjenesten.

 

Hvordan kontakte brukerpanelet:
Fjellregionbrukerpanel@gmail.com