Gruppetilbud

Grupper handler om tilhørighet, deltagelse, det å bli akseptert og det å bli sett. Ved å delta i en gruppe kan du oppleve:

  • Å få og gi støtte, aksept og forståelse
  • Å ikke føle deg så alene
  • Å tørre å snakke med andre
  • Å lytte og lære av andre

I perioder kan psykisk helse- og rusarbeid ha ulike gruppetilbud og/eller lærings- og mestringskurs. Tilbudet avhenger av etterspørsel/interesse og kapasitet i tjenesten. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om hvilke gruppetilbud/kurs vi har på aktuelt tidspunkt.