Gruppetilbud

Grupper handler om tilhørighet, deltagelse, det å bli akseptert og det å bli sett. Ved å delta i en gruppe kan du oppleve:

  • Å få og gi støtte, aksept og forståelse
  • Å ikke føle deg så alene
  • Å tørre å snakke med andre
  • Å lytte og lære av andre

I perioder kan psykisk helse- og rusarbeid ha ulike gruppetilbud og/eller lærings- og mestringskurs. Tilbudet avhenger av etterspørsel/interesse og kapasitet i tjenesten. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om hvilke gruppetilbud/kurs vi har på aktuelt tidspunkt.

 

 

 Sinnemestringskurs.

Kurset er oppbygd etter Brøsetmodellen og er ett samarbeid med andre kommuner. Dette er et tilbud for voksne og ungdommer. Tilbudet gis både som gruppetilbud og individuell behandling, og gruppene vil bli tilpasset etter behov. Psykisk helse- og rusarbeid har egen sinnemestringsterapeut.