Trygghetsalarmer

Alarmer som gjør det tryggere å bo hjemme!

Hva får du?

  • Hvis du føler deg utrygg når du er alene hjemme, kan du få ulike alarmtjenester som sikrer at du får rask hjelp når du trenger det. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.
  • Du kan få trygghetsalarm eller trygghetspakker som inkluderer trygghetsalarm og ulike automatiske varslinger.
  • Trygghetsalarmen er en liten smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg hele tiden. Ved å trykke på en knapp kan du tilkalle hjelp. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom du utløser alarmen.
  • Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.

Hvem kan få tilbudet?

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du kan være hjulpet med andre hjelpemidler som for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon. Dersom alternativ ikke finnes, blir det vurdert om du kan håndtere en trygghetsalarm.

Søknadsfrist

  • For å få tildelt trygghetsalarm eller andre alarmtjenester må du søke om dette. Før søknaden din behandles, vil en fra hjemmetjenesten komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.
  • Det er ingen søknadsfrist.

Slik søker du

 

Klage

  • Du kan klage til helse- og omsorgsavdelingen i kommunen innen fire uker etter at du mottok vedtaket, hvis du er misfornøyd med vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Du kan henvende deg til kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Lover og forskrifter

  • Kommunens alarmtjenester er ikke lovpålagte tjenester

Kontaktinformasjon

Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250
Åge Jonli
Hjelpemiddeltekniker
E-post
Mobil 976 82 857

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal