Folkehelseprofil for Rindal kommune

Folkehelseinstituttet, FHI, utarbeider hvert år en folkehelseprofil for kommunene.  Folkehelseprofilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.  

Rindal kommune sin folkehelseprofil for 2022 er publisert og årets tema er livskvalitet. 

For å se kommunens folkehelseprofil, gå inn på FHI.no og søk opp Rindal.