Folkehelsekoordinator

Rindal har en folkehelsekoordinator i 50% stilling. Folkehelsekoordinatoren har ansvar for at kommunen følger folkehelselovens krav til folkehelsearbeidet

Dette inkluderer å sørge for at kommunen har en overordnet oversikt over helsetilstanden blant innbyggere, og å få folkehelsearbeidet forankret i planverk og på politisk nivå.  Med oversiktsdokumentet som kunnskapsgrunnlag, skal folkehelsekoordinatoren være med på å iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak i lokalsamfunnet som synliggjør, muliggjør og tilrettelegger for at alle får muligheten til å ta gode valg for sin egen helse. For å kunne synliggjøre, integrere og iverksette slike tiltak, kreves det et bredt tverrfaglig samarbeid med flere sektorer i kommunen samt å sørge for medvirkning blant kommunens innbyggere.