Graving

Har du behov for å grave i kommunal veg, vegkant eller annen kommunal eiendom? Da må du hente inn tillatelse fra kommunen.

 

Hvorfor må jeg kontakte kommunen?

Alt arbeid som gjør at du må grave i kommunal grunn (veger, parkeringsplasser, friområder etc.), krever at du henter inn tillatelse før graving kan starte.

Det ligger ofte tekniske anlegg i kommunale veger og plasser. Skade på disse som følge av gravingen vil kunne føre til stor ulempe for mange innbyggere. Det er derfor viktig at du skaffer nødvendig informasjon om hva som finnes i grunnen før gravingen starter. Dette gjelder også når du skal grave på egen eiendom.

Vi kan hjelpe deg med kart over kommunale ledningsanlegg, og i enkelte tilfeller, også private stikkledninger. 

I tillegg bør det hentes inn informasjon fra alle andre som kan ha kabler og ledninger i grunnen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker.

 

Artikkelliste