Vakttelefon

Rindal kommune har teknisk vakt i forbindelse med brannvesenets befalsvakt hvor vakthavende kan nås utenom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjoner knyttet til kommunale veger, vann- og avløpsnettet.

Aktuelle akutte situasjoner kan være:

  • Dårlig vannkvalitet
  • Vannlekkasjer
  • Kloakklekkasjer
  • Tette kloakkrør på kommunalt ledningsnett
  • Løse kumlokk
  • Overvann på ville veier

I ordinær arbeidstid kontaktes kommunens sentralbord, tlf. 7166 4700

Utenom ordinær arbeidtid kan vakthavende kontaktes ved akutte situasjoner, tlf. 416 45 070