Planstrategi for Rindal kommune 2020-23

Kommunene skal etter loven minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og ei vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyret vedtok 14.10.2020

Planstrategi for Rindal kommune 2020-23 (PDF, 524 kB)