Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Trøndelag retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljørettet aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterium.

Se også nærmere informasjon om RMP på  statsforvalterens hjemmeside.

En fullstendig oversikt over alle tilskuddsordningene finner en i retningslinjer for Tilskudd gjennom Regionalt miljøprogram for Trøndelag.

Søknadsskjema via Altinn finner du her.

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga.