Landbruk / Skogbruk

Rindal har et allsidig landbruk. Av 631 km2 er ca. 26 km2 dyrket mark og 110 km2 skogareal, som er nest størst i fylket.

Melk og kjøttproduksjon er bærebjelken i rindalsjordbruket.

 

Kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten, og næringsplanen legger rammene for hvordan landbruket i Rindal skal forvaltes og utvikles. Næringsplanen setter fokus på problemer, utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Rindal, og prioriterer tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen.

Betalingsregulativ for 2023 (PDF, 319 kB)

Kontaktinformasjon

Bjarne Lund
Rådgiver landbruk
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00