Landbruk / Skogbruk

Rindal  har et allsidig landbruk. Av 631 km2 er ca. 26 km2 dyrket mark og 110 km2 skogareal, som er nest størst i fylket.

Melk og kjøttproduksjon er bærebjelken i rindalsjordbruket.

 

Kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten, og næringsplanen legger rammene for hvordan landbruket i Rindal skal forvaltes og utvikles. Næringsplanen setter fokus på problemer, utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Rindal, og prioriterer tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen.

Betalingsregulativ fra 01.01.2021 - her (PDF, 839 kB)

Kontaktinformasjon

Bjarne Lund
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 911 65 549

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00