Dyrking

 

Nydyrking kan ikke forekomme uten at kommunen har gitt tillatelse til det.
Her finner du søknadsskjema og aktuelt regelverk

Det kan gis kommunalt tilskudd til nydyrking, se søknad nydyrkingstilskudd her.