Avløsertilskudd

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Ordningene reguleres i henholdsvis «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.» Tilskudd kan gis for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. Hvordan tilskuddet skal beregnes fremkommer av Jordbruksavtalen.

Tilskudd til avløsning ved ferie/fritid

Tilskuddet skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne få ferie, ordnet fritid og hjelp til avlasting i onnetider gjennom å bidra til finansiering av innleie av arbeidskraft. NB! Avløser må være fylt 15 år.

Tilskuddet, som er en refusjonsordning, blir beregnet på grunnlag av satser pr dyr etter dyretall ved søknad om produksjonstilskudd pr 01.01 samme år. Det søkes om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Søknadskjema for tilskudd til avløsning ved ferie/fritid

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av sykdom m.v. ikke kan delta i arbeidet på driftsenheten.

Ordningen skal også bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med planteproduksjon eller honningproduksjon når brukeren som følge av sykdom m.v. ikke kan delta i arbeidet på driftsenheten i onnetiden (15.04 – 01.10).

Søker kan få tilskudd ved:
1. Sykdom
2. Svangerskap/fødsel
3. Adopsjon av barn under 15 år
4. Følge av sykt barn til behandling
5. Dødsfall

NB! Avløser må være fylt 15 år.

Slik gjør du:

  • Gå til siden https://www.altinn.no/ på internett
  • Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»
  • Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
  • Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
  • Last opp nødvendige vedlegg


Hvis du ikke kan bruke internett

Du kan gi avløserlaget, regnskapskontor eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Fristen for å levere søknad er ett år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Relaterte lenker: