Utleie av kommunale lokaler

Kommunestyret og driftsutvalget har i 2023 vedtatt nytt reglement med tilhørende priser for utleie av kommunale lokaler:

Reglement for utleie (PDF, 220 kB)

For leie av Rindalshuset viser vi til nærmere omtale under “Kulturboksen”.

For leie av andre kommunale lokaler, ta kontakt med kommunens kundemottak.