Voksenopplæring

Rindal voksenopplæring er en kommunal skole for innvandrere over 16 år. Vi følger den kommunale skoleruten.

 

Det overordnede målet ved voksenopplæringen er å styrke innvandrernes mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse og arbeid for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

 

4 sentrale områder i voksenopplæringen

 

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Introduksjonsprogram

Lenke til mer informasjon om Voksenopplæringen i Rindal kommune