Innvandring og integrering

Rindal kommune har siden desember i 2014 jobbet med å ta imot og bosette flyktninger i Rindal.

Flyktningetjenesten har et samordnings- og planleggingsansvar innenfor kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, og dette er det utarbeidet egne rutiner for.

For å få til en best mulig integrering i Rindal er vi avhengig av et godt samarbeid med alle etater i kommunen, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i bygda.  Det er kanskje på den frivillige arenaen, på fotballbanen, på fjelltur eller i skiløypa at den beste og viktigste integreringen foregår, og her er rindalingene gode.  Dette er vårt felles ansvar!

 

Dokumenter:

    

Nyttige linker: