Egenmelding sykefravær

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Er du syk må du ha med skriftlig beskjed fra lege eller fylle ut egenmelding til skolen når du kommer tilbake. Går det over 1 uke uten at egenmelding blir levert, vil dette merkes med ugyldig fravær. For ugyldig fravær vil du bli trukket 100,- pr.time. For hver dag: 600,-.

Hvert år har dere 4 egenmeldinger som kan leveres. Egenmeldingen er kun for 3 dager, er man syk over 3 dager må du ha attest fra lege. Dette vil su du har 12 dager med egenmelding. Så om du leverer egenmelding på 1 dag har du kun 9 dager med egenmelding igjen.