Finansiering

Innvandrertjenesten sin virksomhet dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.

Dette skjer som følgende :

  • Bruk av kommunens tjenester ,som helsetjenester og barnevern mm, til asylsøkere dekkes gjennom vertskommunetilskuddet fra UDI.
  • Voksenopplæringen dekkes fra IMDI.
  • Bosetting dekkes gjennom integreringstilskudd.