Finansiering

Innvandrertjenesten sin virksomhet dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.

Dette skjer som følgende :

  • Bruk av kommunens tjenester ,som helsetjenester og barnevern mm, til asylsøkere dekkes gjennom vertskommunetilskuddet fra UDI.
  • Voksenopplæringen dekkes fra IMDI.
  • Bosetting dekkes gjennom integreringstilskudd.

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00

Adresse

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00