Bosetting

De som bosettes i kommunen har fått innvilget oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI). De kommer enten fra asylmottak rundt omkring i Norge eller som overføringsflyktninger direkte fra utlandet, ofte fra flyktningeleir. Overføringsflyktningene er plukket ut av UDI i samarbeid med De Forente Nasjoner (FN).

Kommunestyret i Rindal vedtar hvor mange som skal bosettes hvert år etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

2015: Rindal bosatte 16 flykninger

2016: Rindal bosatte 6 flykninger + 4 på familiegjenforening.

2017: Rindal bosatte 5 flykninger på våren, og skal bosette 6 til + 3 på familiegjenforening i løpet av høsten.

2018: Rindal bosatte 2 flyktninger, 1 på vårparten og 1 på høstparten. Begge bosettingene var via familiegjenforening

2019: Rindal kommune bosatte 0 flyktninger.