Helseplattformen i Rindal

Helseplattformen er et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Høsten 2023 innfører vi denne i Rindal.

Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». For helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune betyr det at vi faser ut fire journalsystemer som erstattes av Helseplattformen.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet med innføringsprosjektet. Her vil du finne aktuelle nyheter og oppdatert informasjon om prosjektet underveis i prosessen. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Aktuelt

Rindal har signert avtale med Helseplattformen

Onsdag 27. april vedtok et enstemmig kommunestyre å signere Tjenesteavtale med Helseplattformen. Det betyr at nå er det bestemt at Helseplattformen skal bli det nye elektroniske systemet for pasientjournaler i hele Helse- og omsorgstjenesten i Rindal, og skal tas i bruk i slutten av april 2023. Assisterende avdelingsdirektør i Helseplattformen, Øyvind Høyland, hadde en veldig god orientering til kommunestyret i forkant av saksbehandlingen. Vi anbefaler alle å se orienteringen hans. Gå inn på sak 11/22.

Helseplattformen i drift i Trondheim

Natt til 7. mai ble Helseplattformen satt i drift i Trondheim kommune. Alle kommunens tjenesteområder innen helse og velferd, som legevakt, helsehus, helse- og velferdstjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fengselsomsorg er nå på ett felles system. Les mer på nettsidene til Trondheim kommune.

Helseplattformen er nå i produksjon i Trondheim kommune! - Trondheim kommune

 

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har tilstrekkelig informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

Det er ønskelig med en bedre løsning for god samhandling, og å slippe å bruke tid på å lete etter og oppsummere informasjon om deg som pasient. Videre så er det dyrt, ressurskrevende og ikke helt risikofritt å drifte fire ulike systemer som hver må settes opp til å kunne sende informasjon ut fra systemet og inn i et annet.

Hva betyr dette for deg?

Som innbygger vil du få tilgang til innbyggerportalen HelsaMi hvor du kan se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din, komme i kontakt med helsepersonell, se prøvesvar og dele informasjon med nærmeste pårørende.
HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge.no.

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.

Les mer om HelsaMi

Kontaktinformasjon

Gro Magnhild Brønstad
Prosjektleder Helseplattformen i Rindal
E-post
Mobil 905 54 144
Grete Ranes Heggem
Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 926 50 771