Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» er ute på høring

Alle kan gi sine innspill til Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida».

Til hjelp for høringssvar stiller vi noen spørsmål som du kan svare på i dette spørreskjemaet på nett.

   

Folketallet i Rindal ser ut til å gå ned i åra framover. Rindal inn i framtida inneholder nye arbeidsmåter for hvordan vi likevel sammen kan skape ei god utvikling i bygda i den nærmeste framtida.

Kommunestyret har vedtatt å legge dette planutkastet ut på høring med høringsfrist 25.6.2022. Planprosessen er nærmere beskrevet i dette saksframlegget for kommunestyret.

I høringsperioden inviterer kommunen til møter med folk, bedrifter og organisasjoner i bygda. Gode høringssvar vil gjøre planen bedre. I tillegg vil mange gjennom høringa bli bedre kjent med utfordringene bygda står overfor og hvilke tiltak som kan settes inn. Kommunen vil trenge mange gode samarbeidspartnere for å gjennomføre tiltaka i planen.

Vi er først og fremst ute etter innspill til kapittel 5 i planen med sortering og prioritering av tiltak. Dette er noen av de prioriterte tiltaka i planutkastet:

 • Tilflyttingsarbeid, særlig med og for unge kvinner
 • Samarbeid om boligutvikling og utleieboliger
 • Markedsføring, omdømmebygging og informasjonstiltak
 • Uformelle møteplasser og sentrumsutvikling
 • Tiltak for ungdom
 • Kulturtiltak
 • Skiløyper og turstier
 • Samarbeid om mange ulike næringsutviklingstiltak

Til hjelp for høringssvar stiller vi nedenfor her noen spørsmål. Disse kan også hver enkelt besvare i dette spørreskjemaet på nett. Dersom det ikke er nok plass, kan du svare på epost til post@rindal.kommune.no

Spørsmål:

 • Hvilke av tiltaka i kap 5 i planen er det aller viktigst å gjennomføre?
 • Har du noen tips til hvordan det kan gjøres?
 • Hvordan kan vi få i stand et tilflyttingsarbeid med unge kvinner som utvalgt målgruppe, og hva bør dette inneholde?
 • Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne å komme i inngrep med for iverksetting av planen?
 • Har du andre innspill til planen?
 • Hvordan kan du og dine bidra med noe?