Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Nytt i år er at sommerjobbene må være innenfor ett av fem prioriterte områder i strategien «Et verdiskapende Trøndelag»: 1) Bioøkonomi, 2) Sirkulærøkonomi, 3) Havrommet, 4) Smarte samfunn og 5) Opplevelsesnæringer. Se forklaring på hvilke bedrifter som kommer inn under de prioriterte områdene i handlingsprogram 2020-21 her

Det kan gis tilskudd på 7.000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn. Det forutsettes at arbeidsgiveren betaler for resterende uker og at det blir minst tre uker til sammen. Kommunen administrerer ordningen, videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen og formidler regnskap og rapporter fra bedriftene til fylkeskommunen innen 31. august.

Kriterier:

1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2001-2006.

2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.

3. De unge skal ansettes i bedriften, ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff.

4. Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte.

5. Utlysingen skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordningen, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen tirsdag 18. mai.

Send en epost til post@rindal.kommune.no med «Sommerjobb» i tittelfeltet og følgende opplysninger:

  • Navn på bedriften
  • Kontaktperson med telefonnummer og epostadresse
  • Antall ukelønner det søkes om
  • Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres
  • Hvilket av de fem prioriterte områdene i fylkeskommunens strategi det er den enkelte sommerjobben faller innenfor

Søkere får svar innen 4. juni. Utbetaling av tilskudd skjer etter 31. august når sommerjobbene er avsluttet og fylkeskommunen har mottatt rapport fra kommunen. Rapporten skal inneholde oversikt over alle sommerjobbene som er medfinansiert av ordningen, regnskap, samt vurdering av erfaringer.

Fylkeskommunens utlysing finnes her

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911