Søknad om barnehageplass i Rindal

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass.

denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Søknad om barnehageplass består av fem trinn, hvor du som søker må fylle inn informasjon:

 1. Opplysninger om barnet
  - Fødselsnummer
  - Navn
   
 2. Kontakt opplysninger om foresatte
  - Relasjon til barnet
  - Mobiltelefonnummer
  - E-postadresse
  - Legg til medsøker (gjelder for alle som ikke er alene om omsorgen)
   
 3. Velg barnehage
  - Ønsket oppstartsdato
  - Barnehager i prioritert rekkefølge
  - Plasstype
   
 4. Andre opplysninger
  - Morsmål
  - Opptakskriterier barnet oppfyller
  - Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
  - Andre relevante opplysninger
   
 5. Kontrollskjema
  - Kontroll av opplysninger i søknad
  - Innsending av søknad

Søknaden blir sendt elektronisk til Rindal kommune.
Når søknaden er sendt vil du motta en bekreftelse på e-post.

Har du behov for hjelp til å fylle ut søknad kan du ta kontakt med  
Rindal kommune, kundemottaket, telefon 7166 4700.