Rindal kommune spør gardbrukerne om framtidsplaner

Rindal er i samarbeid med Holtålen en av fem piloter i det nasjonale Bygdevekstprosjektet. Landbruket er ei svært viktig næring i Rindal, og nå spør kommunen gardbrukerne om hvilke planer de har for sin egen gard for åra framover. På den måten kan kommunen få svar på hvor det er viktig å sette inn innsats og virkemidler for at så mange som mulig kan fortsette i næringa.

Alle aktive bønder i Rindal får ei lenke til spørsmåla tilsendt i en epost. Om noen ikke får denne eposten, kan de melde fra til kommunen. Undersøkelsen er anonym og kan ikke spores tilbake til den som svarer.

Spørsmåla omfatter bl.a. investeringsplaner, kommende generasjonsskifte og behov for rådgivning. Det er også plass for å gi innspill til kommunens utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i nye krav for hold av storfe som har trådt i kraft nå i 2024 og løsdriftskravet fra 2034 ønsker kommunen spesielt å vite mer om planene hos dem som produserer mjølk og kjøtt i båsfjøs. 

- Vi håper at alle tar seg tid til å svare på spørsmåla. Dette er viktig for bygda, sier ordfører Mildrid Kattem Aune.