Pressemelding ang. invasjonen av- og krigshandlingene i Ukraina

Rindal kommune fordømmer invasjonen av- og krigshandlingene i Ukraina. Vi har sympati med alle som er berørt av krigshandlingene, og ber alle vise omsorg i en vanskelig tid.

Kriseledelsen i Rindal har gjennomgått beredskapsplanene, spesielt med tanke på en eventuell atomulykke, og vi forholder oss til de nasjonale rådene som blir gitt

Kommuneoverlege Mari Wold sier at det er spesielt barn og unge under 18 år, gravide og ammende, og i noen tilfeller også voksne under 40 år, som kan få råd om å ta jodtabletter ved en eventuell atomulykke.

Rindal kommune har et eget beredskapslager av jodtabletter. I tillegg er det distribuert jodtabletter til skole og barnehager.

Rindal kommune har fått spørsmål om det finnes tilfluktsrom i kommunen. Rindal kommune har ikke et egnet tilfluktsrom som gir god dekning. Ved en eventuell atomulykke bør man oppholde seg så langt under bakkenivå som mulig f.eks i kjelleren og i rom som er omgitt av mest mulig massiv konstruksjon. Hus i mur og betong gir best vern

For mer informasjon henviser vi til DSA sine sider Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap - DSA