Oppsummering av badevasskvalitet Rindal kommune sommeren 2024

Vannkvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i fra innholdet av tarmbakterier.

(termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006)  blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert  og delt i tre tilstandsklasser:

UtmerketGodDårleg
<250 TKB pr. 100 ml.250-500 TKB per 100 ml> 500 TKB per 100 ml
<100 IE pr. 100 ml.100-200 IE per 100 ml> 200 IE per 100 ml

 (Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.)

Dato

28. mai

 

 

Bakterier

TKB

IE

TKB

IE

TKB

IE

Badeplass

 

 

 

 

 

 

Igltjønna

55

10

 

 

 

 

Grønlivatnet, austenden

<5

<5

 

 

 

 

Rørvatnet

<5

<5

 

 

 

 

 

Prøvane er |teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av NemkoNorlab i Surnadal.