Oppmålingsarbeider i Trøndelag 2022

Kartverket Trøndelag vil foreta flyfotografering og kartlegging i følgende kommuner i 2022:

Rindal, Hitra og Nærøysund

I den forbindelse er det nødvendig med oppmålingsarbeider og utlegging av signaler på bakken. Dette vil bli foretatt både i de aktuelle kommunene og i grensestrøkene i nabokommunene.

Oppstart er ventet å skje i april og arbeidene vil vedvare utover våren og sommeren. Arbeidene vil bli utført av et konsulentfirma. For å lette arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt. De som utfører arbeidene har rett til nødvendig adgang på eiendommene.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Matrikkellova.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til

Kartverket Trøndelag,

trondelag@kartverket.no

eller til

telefon 32 11 84 94 / 32 11 87 94