Navnevedtak på vegnavn

Driftsutvalget i Rindal kommune har vedtatt vegnavnet Hardvedhaugen på hyttefeltet som ligger ved  fylkesveg 6174 Vålåskarsvegen.

Driftsutvalget vedtar adressenavnet Hardvedhaugen på veien som går fra fylkesveg 6174  Vålåskarsvegen og inn i hyttefeltet jmf vedlagte kartskisse.

Vi viser til Lov om stadnamn § 12 om klagerett og at skriftlig begrunnet klage kan sendes til;
Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller e-post: post@rindal.kommune.no  innen 3 uker fra offentliggjøring av vedtak.  Kartutsnitt-Hardvedhaugen-Arvehaugen (PDF, 2 MB)