Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Bjergin næringsområde

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret har i møte 22. april 2020, sak 016/20, vedtatt en ny områdereguleringsplan for Bjergin næringsområde med planid 20170001. Planen klargjør mer areal til næringsformål og omfatter også et nåværende boligområde i nærheten. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dette er dokumentene i saken:

Dokumentene er også tilgjengelige i kommunens kundemottak. Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 25. mai 2020.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen tre år fra kunngjøring.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Spørsmål kan rettes til Sivert Dombu, tlf 957 85 911.