Koronamidler til næringslivet

Rindal kommune får nå tildelt ytterligere koronamidler på 250.000 kr som skal gå til næringslivet i Rindal.

Samla tildeling nå i vår blir dermed 500.000 kr.

Formannskapet vil i sitt møte onsdag 21. april behandle saken og fastsette vilkår og søknadsfrist.

Deretter kan lokale bedrifter søke om tilskudd.