Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre anlegg/områder til idrett og friluftsliv

Rindal kommune har en tilskuddsordning rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av områder og anlegg  for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet.

Det er nå tatt i bruk et digitalt skjema for ordningen, som du finner på vår nettside for elektroniske søknadsskjema her. Søknadsfrist er 30. mai 2023NB! Det gjøres oppmerksom på at skjemaet heter "Lekeplass - søknad om tilskudd", men ordningen er utvidet og gjelder også områder/anlegg for friluftsliv og idrettslig aktivitet. Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturkontoret på e-post morten.moller@rindal.kommune.no eller tlf 95770482.