Innbyggerundersøkelse om lokal bærekraft

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører i september ei innbyggerundersøkelse sammen med alle kommunene i Trøndelag. Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventinger til lokal bærekraft.

Kommunen er opptatt av at innbyggerne i Rindal får være med å påvirke utviklinga i bygda i åra framover. Etter initiativ fra Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi sammen ei innbyggerundersøkelse i september. 

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringa. Respons Analyse vil trekke ut to vinnere av gavekort på kr 500,- blant deltakerne her i Rindal. Respons Analyse sikrer alle deltakeres anonymitet.