Informasjon om influensavaksinering Rindal kommune høsten 2023

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg. 

Barn og voksne med noen alvorlige kroniske sykdommer, samt gravide kan bli alvorlig syke av influensa. Disse bør ta influensavaksine hvert år. I tillegg er alle over 65 år anbefalt å ta influensavaksine hvert år. 

Vaksinen reduserer risiko for alvorlig influensa og komplikasjoner. 

Samtidig med influensavaksine, vil det bli gitt tilbud om koronavaksine. Det er de samme risikogruppene og alder >65 år som er anbefalt en oppfriskningsdose nå i høst. Den nye koronavaksinen er en videreutvikling av den forrige, og heter Comirnaty Omicron XBB.1.5. 

Både influensa og koronavaksinen gis samtidig. Gi dermed beskjed ved bestilling om hvilke (n) vaksine du ønsker. 

Det er satt opp to dager for vaksinering i år: 

23.10 og 24.10.  

Sted: Eldresentret 

For timebestilling ring Rindal legekontor 71 66 44 00 

Pris: Influensavaksine: 200 kr.  

Koronavaksinen er gratis 
 

Følgende grupper bør ta influensavaksine årlig 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 

 

Barn og voksne med: 

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

  

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

  

Sjekk ut om det er anbefalt at ditt barn vaksineres mot influensa her: 

Influensavaksine til barn i risikogruppene (0-17 år) - FHI

Merk spesielt at premature barn født før uke 32 i svangerskapet anbefales årlig influensavaksine fra 6 mnd alder og opp til 5 års alder. 

For mer informasjon om vaksine til voksne, les her: Vaksiner til voksne - FHI