Bedrifter i Rindal kan søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom

​Rindal kommune søker også i 2024 fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber. Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 1. mars.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Det kan gis tilskudd på 7.000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. ei ukelønn. Det forutsettes at arbeidsgiveren betaler for resterende uker og at det blir minst tre uker til sammen. Kommunen administrerer ordninga, videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen og formidler regnskap og rapporter fra bedriftene til fylkeskommunen.

Tilskuddordninga er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes om tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater. Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Retningslinjer

 1. Ordninga gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2004-2009.
 2. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
 3. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
 4. Lengden på ei arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
 5. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samla søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil ti tilskudd.
 6. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.
   

Interesserte bedrifter må innen 1. mars sende en epost til post@rindal.kommune.no med «Sommerjobb 2024» i tittelfeltet og følgende opplysninger:

 • Navn på bedriften
 • Kontaktperson med telefonnummer og epostadresse
 • Antall ukelønner det søkes om
 • Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres


Søkere får svar rett etter 15. april. Utbetaling av tilskudd skjer etter at sommerjobbene er avsluttet og fylkeskommunen har mottatt rapport fra kommunen. Bedriftene må rapportere til kommunen om navn på ungdom som har fått sommerjobb, antall timer den enkelte har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer. Frist for rapportering fra bedriftene til kommunen er 30. august.

Fylkeskommunens utlysing