Kriseteam

Kriseteamets tjenester kan rekvireres fra lege, politi eller AMK!

Kriseteamet består av:

  • Sykepleier (leder)
  • Vernepleier (nestleder)
  • Kommuneoverlege 
  • Lege 
  • Sogneprest 
  • Sykepleier 
  • Helsefagarbeider
  • Avdelingssykepleier hjemmetjenesten og korttid 

Kriseteamet er ment å være til hjelp for deg som nylig har opplevd å være vitne til en større ulykke, plutselig og/eller unaturlig død (f.eks. drap, selvmord, uventet barnedød), eller andre dramatiske hendelser. Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt. Kriseteamet kommer i tillegg til naturlig nettverk og annet hjelpeapparat. Teamets oppgave vil være å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i krisesituasjoner.