Kriseledelse

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.

Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapsarbeidet.

Ordfører er leder av kriseledelsen i Rindal kommune.

Kriseledelsen består av:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Kommunedirektør
  • Beredskapskoordinator
  • Teknisk leder
  • Helse- og omsorgsleder
  • Kommuneoverlege
  • Lensmann
  • Brannsjef