Kriseledelse

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.

Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapsarbeidet.

Ordfører er leder av kriseledelsen i Rindal kommune.

Funksjon Navn
Ordfører Vibeke Langli
Varaordfører Magnar Dalsegg
Kommunedirektør Sivert Dombu
Beredskapskoordinator Tove M. Schei
Teknisk leder Nils Heggem
Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem
Kommuneoverlege Mari Wold
Lensmann Tor Kristian Haugan
Brannsjef Tor Arne Moen