Purring/innfordring

Det er de enkelte tjenestene som fastsetter kravene, mens innkrevingen er lagt til økonomikontoret. Spørsmål vedrørende regninger rettes til den aktuelle avdeling. Henvendelser vedrørende betaling rettes til økonomikontoret.

Rindal kommune benytter Kredinor som innfordrer ved både betalingspåminnelser og inkasso (også 1.gangs purring). På Kredinor sine hjemmesider finner du Min Side, hvor du kan finne opplysninger hvis du mottar betalingskrav.