For leverandører


Elektroniske fakturaer

Leverandører som sender faktura til Rindal kommune, må benytte EHF-faktura (elektronisk handelsformat).

Hva er EHF-faktura?

  • EHF står for elektronisk handelsformat og er det valgte formatet for elektronisk faktura i det offentlige i Norge.
  • EHF er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør, uten direkte integrasjon mellom datasystemer. Den sender altså fakturainformasjonen direkte til vårt regnskapssystem. Vanlig e-faktura har ikke denne funksjonaliteten.

 

Hvordan komme i gang?

  • Ta kontakt med din leverandør av økonomisystem for å få tilrettelagt for å sende fakturaer i EHF-format.
  • Ta kontakt med din bankforbindelse, som kan tilrettelegge din nettbank for å sende elektronisk faktura.
  • Se informasjon på Anskaffelser.no


Fordeler for leverandørene

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto, automatiserte rutiner
  • Risiko for feil reduseres dramatisk (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
  • Mindre arbeid med purring
  • Miljøbesparende


Adresseinformasjon/forsendelses-ID

Vår fakturaadresse er vårt org.nr. 940 138 051 og vårt aksesspunkt er Visma.

 

Spørsmål

Har du spørsmål kan du sende dem til regnskap@rindal.kommune.no