Digital utsending av faktura

Rindal kommune sender ut alle faktura digitalt. Løsningen gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Rindal kommune. Du vil kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Denne løsningen er et ledd i Rindal kommunes satsing på økt digitalisering og effektivisering i administrative prosesser.

Slik fungerer digital utsending via fakturadistribusjon

Løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt. Hvis du allerede har en avtalegiro- eller eFaktura-avtale med Rindal kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller eFaktura.  Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps – hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura.  Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv.  Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura forsøkes sendt i følgende rekkefølge:

 1. Avtalegiro/eFaktura
 2. Vipps faktura
 3. Digital postboks (Digipost/eBoks)
 4. Mail
 5. Brevpost

Hvilke konsekvenser har dette for deg som fakturamottaker?


Brevgiro 

Fakturaene kan ikke benyttes til betaling via brevgiro. Betaler du med brevgiro, må du nå benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få ved å ta kontakt med din bank. Informasjon som må fylles ut på den tomme bankgiroblanketten er:

 • Beløp
 • Betalerens bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • Kundeidentifikasjon (KID)
 • Kroner og øre
 • Til konto

Avtalegiro/eFaktura

Vil du opprette avtalegiro/eFaktura, gjør du dette i din nettbank. Referansenummer finner du nederst på fakturablanketten.  

Faktura via Vipps

Hvis du ønsker fakturaen i Vipps, gå inn på Vipps-appen på din mobil og velg Profil - Regninger og eFaktura.

Faktura i Digipost/eBoks

Du kan også velge å motta fakturaen i din digitale postkasse. 

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du ikke ønsker noen av de overfornevnte valgmuligheter, kan du motta faktura som vedlegg i en e-post.

Dersom du ønsker dette må du kontakte oss for å få lagt inn mailadresse. Send beskjed til regnskap@rindal.kommune.no