Taksering av eiendom

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens §8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

Det er utarbeidet et eget dokument som inneholder "Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Rindal kommune", lenke til dette her (PDF, 837 kB)

Kontaktinformasjon

Henning Andersen
Økonomisjef
E-post
Mobil 976 52 160