Sakkyndig nemnd og klagenemnd

Sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd består av: 
 

Marvin Røen er leder, telefon 41470561
Nestleder er Rune Løfald
Svein Halsetrønning, medlem
(Eiendomsskatteloven, § 8 A-3.)

Dagens valgte klagenemnd er:

Ola Børset er leder, telefon 91310808
Geir Atle Kvendset, nestleder
Janne Solem
 

Ønskes mer informasjon om kommunal eiendomsskatt, finner du det blant annet på skatteetaten.no.