Sakkyndig nemnd og klagenemnd

Sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd består av: 

Marvin Røen er leder, tlf 414 70 561
Nestleder er Rune Løfald
Mette Skjølsvold Aasen, medl.
(Eiendomsskatteloven, § 8 A-3.)

Dagens valgte klagenemnd er:

Ola Børset er leder, tlf 913 10 808
Sivert Granmo, nestleder
Ragnhild Stavne Bolme
Ingvild Krogh HelgetunØnskes mer informasjon om kommunal eiendomsskatt, finner du det blant annet på skatteetaten.no

 

 

Kontaktinformasjon

Henning Andersen
Økonomisjef
E-post
Mobil 976 52 160