Betaling eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i 4 terminer med forfall:

  • 1.termin – 20. mars
  • 2.termin – 20. juni
  • 3.termin - 20. september
  • 4. termin - 20. desember

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. 

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler