Næringsutvikling

Rindal har et mangfoldig næringsliv. Rindal kommune ønsker å legge til rette for effektiv og slagkraftig næringsutvikling, i et samspill med det lokale næringslivet og andre næringsaktører. I tillegg til å gi råd kan kommunen yte tilskudd eller lån fra Rindal utviklingsfond.

Grete Elshaug er kommunens næringsrådgiver. Hun er saksbehandler for søknader om midler fra næringsfondet og gir deg gjerne råd og vink om bedriftsetablering og finansieringsordninger.

Kommunen har også et eget næringsteam bestående av ordføreren, kommunedirektøren, plan- og utviklingssjefen, landbruksrådgiveren og næringsrådgiveren. 

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post

Tilgjengelig mandag, onsdag og torsdag.

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00