Hvorfor etablere seg i Rindal?

 • Lav arbeidsgiveravgift, 6,4%
 • Tilgjengelig næringsareal og næringsbygg
 • God geografisk plassering, kort avstand til Trondheim
 • Bedriftene samarbeider på tvers
 • Gode holdninger blant ansatte og ledere, pågangsmot og serviceinnstilt og god faglig kvalitet
 • Flere klynger: Stort potensiale for videreutvikling i de forskjellige industriklyngene, nettverkene og enkeltbedriftene
 • Dagens næringsliv er generelt lite sårbare for konjunktursvingninger
 • Lav arbeidsledighet
 • Mange familiebedrifter med lang erfaring
 • Korte beslutningsveger i Rindal kommune
 • Lokalt næringsapparat
 • Lokalt næringsfond
 • Aktiv lokal næringsforening, Rindal Næringsforum
 • Stort potensiale for å utvikle hyttenæring med tilhørende tjenester
 • Det er mange lag og foreninger i bygda
 • Helsetjenesten er bra utbygd med stabile legetjenester