Søke om torgplass

Rindal kommune leier ut areal på RindalsTorget til bruk for handel utenom fast utsalgssted (torghandel). Med torghandel mener en omsetning av varer som for eksempel husflid, hage- og jordbruksprodukt i naturlig tilstand, egg, bær, blomster, julenek og ved. I tillegg omsetning av fisk, skalldyr og kjøtt.

Målgruppe

Bedrifter, lag og organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å selge, profilere seg eller underholde på torget.

Utleie av torgplasser:

  1. Plass ved busslomme; bussplassen.
  2. Plass på parkeringsplass ved statue; parkeringsplassen.

Regler for leie av kommunal torgplass:

  • Utfylling av skjema er obligatorisk.
  • Leietaker skal få anvist torgplass. Leide plasser kan ikke overdras eller framleies.
  • Salg av bearbeidet matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler krever meldeskjema til mattilsynet og bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet.
  • Ved salg av omsetting av brukte og kasserte ting kreves politiattest.
  • Eget slokkemiddel skal medbringes av leietaker når plassen må ha strømtilførsel.

Skjema for utfylling finner du her: Søknad om torgplass.

Priser og annen informasjon her: Retningslinjer Rindalstorget (PDF, 100 kB)