Tilskudd og støtte

Tilskuddsportalen
Rindal kommune har inngått abonnementsavtale med Tilskuddsportalen, som er en nettportal med oversikt over de aller fleste nasjonale og regionale tilskuddsordninger i Norge - offentlige og private. Kommunen betaler utgiftene, og portalen er derfor gratis å benytte for lag/foreninger som er registrert i Brønnøysundregisteret. Portalen finnes i to versjoner; en for kommunen og ansatte, og en som er tilpasset behovet for kommunens lag og foreninger. Lag/foreninger må selv gå inn på nettsiden til Tilskuddsportalen og registrere seg for å få tilgang (inntil 3 stk pr forening). Vi håper at Tilskuddsportalen skal være et nyttig verktøy for frivilligheten i kommunen. Ta kontakt med kulturkontoret hvis du trenger hjelp. 
 

Kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger
Rindal kommune har en tilskuddsordning for grunnstøtte til drift av lag/foreninger som driver med fast aktivitet i kommunen. Dette tildeles en gang pr år og søknadsfristen er 20. mai! Søknadsskjema ligger på kommunens side med elektroniske skjema på denne linken  

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre områder/anlegg for idrett og friluftsliv
Kommunen har en tilskuddsordning som er rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av mindre områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet. Søknadskjema ligger på kommunens side med elektroniske skjema på denne linken NB! Skjemaet har tittel "Lekeplass - søk om tilskudd". Søknadsfristen er 20. mai!

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til kulturarbeid finner du her  (PDF, 28 kB)

Tilskudd til ungdomstiltak/-arrangement: Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud eller tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger. Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no  Mer informasjon på ungdomsrådets nettside.    

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal