Tilskudd og støtte

Tilskuddsportalen
Rindal kommune har inngått abonnementsavtale med Tilskuddsportalen, som er en nettportal med oversikt over de aller fleste nasjonale og regionale tilskuddsordninger i Norge - offentlige og private. 

Kommunen betaler utgiftene, og portalen er derfor gratis å benytte for lag/foreninger som er registrert i Brønnøysundregisteret. Portalen finnes i to versjoner; en for kommunen og ansatte, og en som er tilpasset behovet for kommunens lag og foreninger. Lag/foreninger må selv gå inn på nettsiden til Tilskuddsportalen og registrere seg for å få tilgang (inntil 3 stk pr forening). Vi håper at Tilskuddsportalen skal være et nyttig verktøy for frivilligheten i kommunen. Ta kontakt med kulturkontoret hvis du trenger hjelp. 
 

Kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger

Rindal kommune har en tilskuddsordning for grunnstøtte til drift av lag/foreninger som driver med fast aktivitet i kommunen. Dette tildeles en gang pr år og søknadsfristen er 20. mai!

Driftstilskudd til lag og organisasjoner

 

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre områder/anlegg for idrett og friluftsliv

Kommunen har en tilskuddsordning som er rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av mindre områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet. 

Lekeplass - Søknad om tilskudd

Søknadsfristen er 20. mai!

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til kulturarbeid. (PDF, 28 kB)

Tilskudd til ungdomstiltak/-arrangement:

Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud eller tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger.
Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no
Mer informasjon på ungdomsrådets nettside​​​​​​​.