Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Rindal består fra 13.12.19 av følgende:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Inge Ålbu, nestleder                   Emma Skjølsvold Aasen                       
Vanja Mossefinn, leder
tlf: 48042941
Mina Halgunset
Steinar Møller Stian Grytbakk
Majken Røen Henrik Moen
Sofie Solli Jacobsen Trine Sveen Flåtten
Anny Synnøve Løfaldli Nora Bolme Fjerstad

Kulturleder Morten Møller er sekretær for ungdomsrådet, og kan kontaktes på mobil 95770482/e-post morten.moller@rindal.kommune.no 

  

Ungdomsrådet 2020. Sofie Solli Jacobsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

   

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og skal fremme ungdommers sak i kommunale saker. Rådet skal også være pådriver for aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen, og på best mulig måte støtte opp om aktiviteter og tilbud i privat regi rettet mot målgruppa barn og unge.
Mer informasjon om ungdomsrådets arbeidsområde finner du i vedtektene. (PDF, 419 kB)

Har du spørsmål eller innspill om saker som opptar deg? Ta kontakt med noen i rådet eller sekretær. 

 

Tilskudd til arrangement/ungdomstiltak

Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud/tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger.
Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no  Ta gjerne kontakt med leder eller sekretær på forhånd.