Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Rindal består fra 01.01.24 av følgende:

Medlemmer:Varamedlemmer:
Kaspian Løset, leder                  Marius Helgetun                     
Ida Walltin, nestleder Ingrid Svanem
Milla Skjølsvold AasenUma Børset Bekken
Alexander Flåtten RiseSindre Øyaseter Røen
Hannah Jorunn Sætervik-BakkenSynne Dalsegg Løseth
Ivan Bolmøyen LorgenOle Edvard Bolme

Kulturleder Morten Møller er sekretær for ungdomsrådet, og kan kontaktes på mobil 95770482/e-post morten.moller@rindal.kommune.no 

  

Ungdomsrådet 2024

   

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og skal fremme ungdommers sak i kommunale saker. Rådet skal også være pådriver for aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen, og på best mulig måte støtte opp om aktiviteter og tilbud i privat regi rettet mot målgruppa barn og unge.
Mer informasjon om ungdomsrådets arbeidsområde finner du i vedtektene. (PDF, 419 kB)

Har du spørsmål eller innspill om saker som opptar deg? Ta kontakt med noen i rådet eller sekretær. 

 

Tilskudd til arrangement/ungdomstiltak

Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud/tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger.
Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no  Ta gjerne kontakt med leder eller sekretær på forhånd.