Omsorgsbolig

Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og kan søke om hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Rindal Kommune har 30 omsorgsboliger.

Hvem kan få tilbudet?

Omsorgsbolig kan tildeles søkere som har nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og derfor ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet i inntaksnemnda, som har møte hver torsdag.

Slik søker du

 

Hva skjer videre

Søknader om omsorgsbolig blir behandlet i inntaksnemnda, som har møte på torsdager.

 

Hva koster det?

Henviser til kommunens utleiepriser, evt. ta kontakt med hjemmetjenesten. Det kan søkes om bostøtte gjennom NAV.

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Kontaktinformasjon

Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250
Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mobil 916 51 877